Çalışma Saatlerimiz

Pazartesi: 09.00 - 18.30
Salı: 09.00 - 18.00
Çarşamba: 09.00 - 18.00
Perşembe: 09.00 - 18.00
Cuma: 09.00 - 18.00
Cumartesi: -
Pazar: -
Bize Danışın!

TAM KAPANMA GENELGESİNE YENİ BİR EK GENELGE GELDİ

TAM KAPANMA GENELGESİNE YENİ BİR EK GENELGE GELDİ

TAM KAPANMA GENELGESİNE YENİ BİR EK GENELGE GELDİ
-
TAM KAPANMA DÖNEMİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
COVİD 19 salgını ile mücadele kapsamında TAM KAPANMA GENELGESİ yayımlanmış olup aşağıda tarafınıza bilgilendirme sunulmuştur.
Bu çerçevede 26.04.2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; hali hazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilecektir. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde geçilmiştir.
Bu kapsamda ilgili genelge kapsamında Muafiyet kapsamındaki iş yeri, fabrika/imalathane çalışanları, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi (https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-e-basvuru) üzerinden "görev belgesi" başvurusu yapması gerektiği düzenlenmiştir. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan iş yerlerindeki personelin görev belgesini yanında bulundurması ve denetimlerde ibraz etmesi zorunlu tutulmuştur.
Genelgeye göre; muafiyet kapsamında olmakla birlikte e-başvuru sistemi üzerinden belge alamayanlar için, 29 Nisan tarihli daha önceki Genelge ile yeni oluşturulan çalışma izni görev belgesi formunun işveren ve çalışan tarafından manuel düzenlenerek imza altına alınarak kullanılabilmesine ilişkin süre iki gün daha uzatılarak 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00’e kadar kullanılmasına imkan tanınmıştır.
Muafiyet kapsamında olmakla birlikte e-başvuru sistemi üzerinden çeşitli nedenlerle belge alamayanlar için ise işveren ve çalışanların taahhütlerinin ve imzalarının bulunduğu, yeni oluşturulan çalışma izni görev belgesi formunun geçerlilik süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00’e kadar uzatılmıştır.
Bu kapsamda 7 Mayıs 2021 saat 24.00 e kadar her halükarda söz konusu sokağa çıkma kısıtlamalarından muafiyetlerin sağlanabilmesi için ilgili şirket çalışanlarına şirket yetkilileri tarafından sağlanan görevlendirme yazıları düzenlenmeli ve bu görevlendirme yazısının kontrol noktalarında kullanılması gerekmektedir. İlgili personelin SGK hizmet belgesini de yanında bulundurması gerekmektedir.
Muafiyet kapsamında olan şirketlerin yetkilileri için de ekte sunulan ilgili yazıyı düzenlenmeli ve imza sirküleri ile birlikte yanında bulundurması gerekmektedir.
7 Mayıs tarihinden sonra Muafiyet kapsamındaki iş yeri, fabrika/imalathane çalışanları, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi (https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-e-basvuru) üzerinden "görev belgesi" düzenlemeli ve ilgili personelin görev belgesini yanında bulundurması ve denetimlerde ibraz etmesi zorunlu tutulmuştur.
Bu kapsamda tam kapanma döneminde Genelge ile belirtilen tedbirlere ek olarak muaf olacak kişi ve kurum listeleri de yayımlanmıştır.
1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.
2- Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yukarıda belirtilen temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecektir.
Sizleri ilgilendiren Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi ise şu şekildedir.
• İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,
• Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,
• Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,
• Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
• İş sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yerlerinde bulunması gerekli olan çalışanlar (iş yeri hekimi, güvenlik görevlisi, bekçi vb.),
• Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar,
Bilginize sunar sağlıklı günler dileriz.

Atalay Aksay

Atalay Aksay

Yönetici

Yorum Yaz...

loading